Nhà hàng Hoàng Quốc

Nhà hàng Hoàng Quốc

Địa chỉ: 1C ngõ 6, Khòn Cuổng, Cao Lộc, Lạng Sơn

ĐT: (0205) 6 292 999 – DĐ: 0981106688

Phân loại: 
Nhà hàng