Thời tiết Lạng Sơn

2019/12/11

Mặt trời mọc: 06:21

Mặt trời lặn: 17:11

Clear sky

17 °C

2019/12/12

Mặt trời mọc: 06:22

Mặt trời lặn: 17:11

Clear sky

21 °C

2019/12/13

Mặt trời mọc: 06:22

Mặt trời lặn: 17:12

Clear sky

23 °C

2019/12/14

Mặt trời mọc: 06:23

Mặt trời lặn: 17:12

Partly cloudy

23 °C