Thời tiết Lạng Sơn

2019/08/22

Mặt trời mọc: 05:33

Mặt trời lặn: 18:19

Heavy rain showers

25 °C

2019/08/23

Mặt trời mọc: 05:33

Mặt trời lặn: 18:18

Heavy rain

25 °C

2019/08/24

Mặt trời mọc: 05:34

Mặt trời lặn: 18:17

Rain showers

31 °C

2019/08/25

Mặt trời mọc: 05:34

Mặt trời lặn: 18:16

Rain

32 °C