Thời tiết Lạng Sơn

2020/02/28

Mặt trời mọc: 06:15

Mặt trời lặn: 17:56

Cloudy

25 °C

2020/02/29

Mặt trời mọc: 06:14

Mặt trời lặn: 17:57

Partly cloudy

26 °C

2020/03/01

Mặt trời mọc: 06:13

Mặt trời lặn: 17:57

Light rain

25 °C

2020/03/02

Mặt trời mọc: 06:13

Mặt trời lặn: 17:57

Light rain showers

26 °C