Thời tiết Lạng Sơn

2020/01/25

Mặt trời mọc: 06:33

Mặt trời lặn: 17:37

Heavy rain

11 °C

2020/01/26

Mặt trời mọc: 06:33

Mặt trời lặn: 17:38

Clear sky

14 °C

2020/01/27

Mặt trời mọc: 06:33

Mặt trời lặn: 17:39

Clear sky

13 °C

2020/01/28

Mặt trời mọc: 06:32

Mặt trời lặn: 17:39

Partly cloudy

13 °C