Thời tiết Lạng Sơn

2020/04/01

Mặt trời mọc: 05:45

Mặt trời lặn: 18:08

Light rain

15 °C

2020/04/02

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 18:08

Partly cloudy

25 °C

2020/04/03

Mặt trời mọc: 05:43

Mặt trời lặn: 18:09

Light rain

26 °C

2020/04/04

Mặt trời mọc: 05:43

Mặt trời lặn: 18:09

Rain

19 °C