Thời tiết Lạng Sơn

2020/08/08

Mặt trời mọc: 05:28

Mặt trời lặn: 18:29

Cloudy

25 °C

2020/08/09

Mặt trời mọc: 05:29

Mặt trời lặn: 18:28

Partly cloudy

31 °C

2020/08/10

Mặt trời mọc: 05:29

Mặt trời lặn: 18:27

Light rain

32 °C

2020/08/11

Mặt trời mọc: 05:30

Mặt trời lặn: 18:27

Rain showers

31 °C