Thời tiết Lạng Sơn

2020/09/28

Mặt trời mọc: 05:43

Mặt trời lặn: 17:43

Partly cloudy

27 °C

2020/09/29

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 17:43

Light rain showers

30 °C

2020/09/30

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 17:42

Rain

30 °C

2020/10/01

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 17:41

Rain showers

28 °C