Thời tiết Lạng Sơn

2019/10/19

Mặt trời mọc: 05:50

Mặt trời lặn: 17:26

Partly cloudy

22 °C

2019/10/20

Mặt trời mọc: 05:51

Mặt trời lặn: 17:25

Partly cloudy

28 °C

2019/10/21

Mặt trời mọc: 05:51

Mặt trời lặn: 17:24

Partly cloudy

28 °C

2019/10/22

Mặt trời mọc: 05:52

Mặt trời lặn: 17:23

Light rain showers

28 °C