Thời tiết Lạng Sơn

2020/06/04

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:34

Rain

27 °C

2020/06/05

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:34

Rain

32 °C

2020/06/06

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:34

Cloudy

31 °C

2020/06/07

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:35

Partly cloudy

32 °C